Publikace

Inovatívne architektonické praktiky

Ing. arch. Peter Koban

Úloha architekta ako organizátora spoločenských vzťahov v spoločnosti sa mení. Architekt má oslabenú autoritu pri rozhodovaní o zmenách, ktoré sa dejú v urbánnom priestore. Jeho rola sa zmenila so zmenami súčasnej civilizácie a radikálneho posilnenia vizuality. Aké sú nové výzvy architektúry?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten