Publikace

Pavilón FU-TU-RE-USE

Ing. arch. Peter Koban

Kniha popisuje filozofiu, koncept a návrh pavilónu FU-TU-RE-USE, ktorý je výsledkom multidisciplinárnej tvorby skupiny umelcov a architektov. Fakulta umení doteraz riešila urbanisticko-architektonické problémy lokality priamo in-situ. Pavilón by hľadal ďalších participantov pre riešenie problému revitalizácie vodného fenoménu ramena Hornádu. Pavilón je navrhnutý na základe freeform-finding performance designu s opätovným použitím obnoviteľných a recyklovateľných materiálov. Objekty sú zložiteľné a s dvojicou kontajnerov transportovateľné pre použitie v inom urbánnom prostredí s podporou jeho primárnej funkcie - performatívnych aktivizácií vedúcich k reálnej revitalizácii vodného prostredia v mestách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten