Závěrečné práce

NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA

Černohouz Adam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh nového Komunitního centra včetně jeho vztahu na bezprostřední okolí pozemku či parku. Vybudování nových prostor pro naplňování lepších plánů komunity v rámci soukromé i veřejné správy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.