Publikace

Laboratoř ticha - Instalace národní expozice EXPO 2015

Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl, Ing. arch. Jan Tůma, Ph.D., MgA. Dávid Sivý

,,Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá” Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten