Publikace

Projekt „Překonejme bariéry“

Ing. arch. Jan Tomandl

Aktuální pozitivní posun v pojetí bezbariérového konceptu v českém veřejném prostoru je nezpochybnitelný, přesto má toto pole architektury stále své rezervy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten