Lidé

Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Oblast přístupnosti prostředí, zdravotnické stavby a stavby pro sociální služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout