Lidé

Ing. arch. Jan Tomandl

téma: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.