Publikace

Historie těžby uhlí v západních Čechách/A History of Coal Mining in Western Bohemia

Ing. Jakub Bacík

Příspěvek přiblíží historii těžby uhlí v Plzeňské pánvi, která s Ostravsko-Karvinskou a Kladensko-Rakovnickou patří k našim největším pánvím, kde se dobývalo černé uhlí. Zmíněny budou největší doly jednotlivých těžařstev, představena jejich historie a zbytky, které se dochovaly do dnešní doby. Tento divoký rozvoj zdejšího území byl spojen s velkým přílivem pracovních sil a s tím souvisela výstavba hornický kolonií, které stále slouží svému původnímu účelu. Kapitola je doplněna anglickým překladem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten