Publikace

Těžba kamenného uhlí na Plzeňsku

Ing. Jakub Bacík

Těžba černého uhlí je v České republice známa hlavně z Ostravska a Kladenska. Velká kamenouhelná pánev se nacházela také v okolí Západočeské metropole, která je reprezentována hlavně hutnictvím a strojírenstvím. Největší podíl těžby na Plzeňku byl v nýřansko-stříbrském revíru. Příspěvek přiblíží historický vývoj revíru, postupný rozvoj jednotlivých těžařstev a stavebně historický vývoj největších dolů. Na závěr článek popisuje současný stav průmyslového dědictví v tomto hornickém regionu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten