Publikace

Rukověť urbanismu

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Architektura poznávání a navrhování prostředí. Rukověť je koncipována tak, aby bylo možné postupně poznávat problematiku ve spirále: třikrát po sobě se v oddílech „Prostředí“, „Sídlo“ a „Projekt“ zopakují čtyři témata – podmínky, předmět, vlastnosti a výklad. Vždy z jiného úhlu a přiměřeně tématu příslušného oddílu. Od obecného ke konkrétnímu, od narativního k systémovému, od ideje k realizaci. Výslednou informaci je proto možné získat jen průmětem všech těchto vrstev, protože parciální výpověď každé z nich je závislá na celkové matrici.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten