Publikace

Jaká jsou specifika venkova a vesnice ve vztahu k městu, čím se odlišují v té nejobecnější rovině? Co je třeba brát v potaz při architektonických intervencích na venkově? Jaký je vztah kulturních a přírodních prvků na vesnici? Jak zacházet s venkovskou krajinou a veřejným prostorem na venkově?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten