Publikace

Role města a občanské iniciativy

V ideálním případě by mělo objekt koupit a s užitím minimálních prostředků nutných k provozu jej postupně oživovat. Iniciativa, snažící se o oživení mlýnů, pro kterou je město, zdá se, jediným možným partnerem, by proto měla jednoznačně oslovit co nejširší spektrum lidí a plánovat akce pro pestré cílové skupiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten