Diplomové práce

Město mrtvých

Bc. Veronika Vítková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt představuje návrh nového krematoria a hřbitova pro Černošice. Řešení reaguje na současný vývoj společnosti, kdy převažujícím způsobem pohřbívání je kremace. Projekt krematoria se zabývá různými formami smutečního obřadu, hřbitov pak nabízí konkrétní podobu pietního místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.