Publikace

Energeticky úsporné nebo neúsporné domy?

Ing. Jan Žemlička

Článek je autorovou polemikou s architekty o smyslu architektonické tvorby v závislosti na energetických úsporách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten