Publikace

Krajina v sídle, aneb jak navzájem souvisí veřejná zeleň, veřejný prostor a krajina?

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Systém sídelní zeleně je součástí okolní krajiny a vytváří podmínky a prostor pro propojení sídla s krajinou. Proto je důležité mluvit nejenom o systému sídelní zeleně, ale o systému sídelní krajiny, která se týká nejenom vlastní zeleně, ale i dalších přírodních fenoménů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten