Publikace

Zelená páteř ve Vestci u Prahy

Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Článek přináší informaci o modelovém plánu krajiny obce Vestec jako podkladu pro územní plán ve smyslu krajinářského přístupu k myšlenkám Zelené infrastruktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten