Publikace

Jak projít uchem jehly? Emancipace žen v architektonických povoláních 1918–1948

Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

Kapitola analyzuje katalog překážek, jimiž čelily ženy-architekty během studia a zaměstnání. Jednou z mála sfér architektonické tvorby, kde ženy i přesto mohly hledat uplatnění, bylo navrhování 'domácího krbu'.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten