Publikace

Hyperrealita ve společnosti a v architektuře

Mgr. Martina Sedláková, Ph.D., M.A.

Skutečnost je v současnosti čím dále více zprostředkovaná a medializovaná. To není dáno jen masmédii, ale i fungováním společnosti jako celku. Nejde jen o přemíru obrazů a technologického prostředkování reality, ale o to, že mají tendenci nahradit skutečnost samotnou. Tyto změny ve společnosti se dotýkají i architektury, jejího vnímání i architektonické praxe. Architektura je nahrazována designem a přestává existovat sama o sobě. Východiskem textu je Baudrillardův koncept hyperreality. Vybrala jsem dvě konkrétní stavby Apple Store v USA, na nichž ilustruji hyperrealitu v architektuře. Budova se tak stává médiem svého vlastního druhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten