Publikace

Česká debata o regionálním plánování v letech 1945–1948. Technokratické versus přírodě blízké přístupy v kontextu společenské transformace

Práce přibližuje vrcholnou fázi českého regionálního plánování, vymezenou krátkým obdobím trvání tzv. třetí republiky. Autorka mapuje stanoviska hlavních aktérů diskuse o regionálním plánování a analyzuje, jak jejich teoretické postoje odpovídaly proklamovaným záměrům probíhající společenskopolitické a hospodářské transformace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten