Publikace

Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Kniha analyzuje současný stav veřejných prostranství města, identifikuje základní příčiny neuspokojivého stavu, formuluje cíle kvality veřejných prostranství města a možné nástroje jejich dosažení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten