Publikace

Možnosti rozumné regulace výstavby větrných elektráren

Tématem článku je komplexní analýza nástrojů regulace výstavby větrných elektráren. Tento typ staveb je v úvodu představen jako jedinečný fenomén, s významným potenciálem proměnit českou krajinu. Z toho důvodu je třeba tomuto typu staveb odpovídajícím způsobem přizpůsobit regulační nástroje. Text vychází z analýzy dvou základních institutů, které v ČR výstavbu větrných elektráren upravují, a to proces posouzení EIA a územně plánovací procesy na úrovni obcí i krajů. Ukazuje se, že vztah těchto procesů významně předurčuje, jaký by měl být jejich výstup. Především ve výsledcích jednotlivých posouzení EIA lze identifikovat určitý zmatek. Ačkoliv je pro výstavbu větrných elektráren určující částečně politický proces vymezení odpovídajících ploch v územně plánovací dokumentaci, poměrně nepředvídatelné výstupy procesů EIA do této autonomní kompetence územních samosprávných jednotek v některých případech zasahují. I na základě analýzy pravidel platných v sousedním Německu jsou navrženy dvě základní možnosti, jak předmětné otázky řešit.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten