Publikace

Nové -ismy v městské tvorbě 21.století

Naše století se stává stoletím "ismů", a to doslova, i když časové přesahy můžeme vystopovat už v počátku 80. let 20. stol. Počínaje novým urbanismem Andrease Duanyho přes krajinářský urbanismus Charlese Waldheima a ekologický urbanismus Mohsena Mostafaviho, až po krajinářsko-ekologický urbanismus tak, jako ho popisuje Frederick Steiner.Tento článek se místo hledání rozdílů mezi současnými trendy pokouší najít společné průniky, protože i přes rozdílnou terminologii se všechny nové směry zabývají stejným prostorem, tedy krajinou. Krajinou takovou, jak ji můžeme chápat, ale nikdy pořádně nepřeložit z anglického slova "landscape".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten