Publikace

Role krajinářské architektury ve vzdělávacích a plánovacích procesech v České Republice

Výzkum se zaměřuje na identifikaci procesu studia zahradní a krajinářské architektury (studijní osnovy, možnosti zahraniční výměny a spolupráce), přechodu do pracovního vztahu (stáže), praxe (architektonické ateliéry a studia), procesu získání autorizace a členství v komorách architektů (práva a povinnosti). Za úkol si dává nabourat předsudky mezi různými obory profese, mezi krajinami a regiony, mezi veřejností a odborníky a taky mezi obyvateli a jejich prostředím, ve kterém žijí. Profese krajinářské architektury tak získává profesní svobodu a nabývá umění spolupráce ve tvorbě veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten