Diplomové práce

Revitalizace zámku v Sedlici

Bc. Barbora Schmidová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je revitalizace zámku v Sedlici u Blatné a jeho okolí. Jedná se o sídlo drobné venkovské šlechty doprovázené rozlehlým hospodářským dvorem.  Objekt se sice nachází v lepším stavu než mnoho jiných podobných sídel, byl však zcela vytržen ze svého okolí a otázka jeho budoucího využití je zde stejně důležitá. Cílem této práce je šetrně obnovit budovu zámku pro nové vhodné využití, revitalizovat navazující území a areál citlivě doplnit novostavbami, reagujícími na potřeby nového využití zámku, kterým je centrum tradičních řemesel.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.