Publikace

Obchodní dům Kotva

architektonický průvodce po vybraných stavbách - mapy, texty, fotografie a plány

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten