Závěrečné práce

Návrh nové budovy městského úřadu Prahy 5 na Smíchově

Bc. Martin Kvita

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem bylo vytvořit radnici, jež by soustřeďovala všechny samosprávné části, jež jsou dnes rozděleny do několika objektů v okolí. Pozemek pro stavbu se nachází v místě dnešního autobusového nádraží Na Knížecí. Součástí projektu bylo také pojednání veřejného prostoru kolem radnice. Forma budovy vychází z důležitých směrů v území a dále je inspirována principem jádra a obalu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.