Publikace

Obchodně-administrativní budova ČSVD / Obchodní dům Družba

Mgr. Klára Přikrylová

Kapitola popisuje roli Obchodně-administrativní budovy ČSVD v kontextu ostatních obchodních domů z počátku 70. Let. Zdůrazňuje její jedinečné zaměření na luxusní výrobky, kterému bylo uzpůsobeno také velkorysé pojetí interiérů. Kapitola se zmiňuje také o výtvarných umělcích, kteří se na podobě vnitřního zařízení podíleli, a stručně nastiňuje vývoj obchodního domu po roce 1989.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten