Publikace

Kompaktní nízkopodlažní sídliště, 10 rakouských příkladů

Ing. arch. Kristina Ullmannová

Jak nově stavět bydlení na okrajích měst a na venkově? Odpovědí může být stavba komponovaných sídlišť rodinných a nízkopodlažních bytových domů. Zástavba od počátku plánovaná včetně venkovních prostorů umožňuje lépe zvládnout dobré napojení na architekturu původního osídlení, stavět kompaktněji a krásněji. Stále však může takové bydlení poskytovat svým obyvatelům pozitiva života v kontaktu s přírodou a potřebné soukromí. V uplynulých 70 letech u nás podobná sídliště téměř nevznikala, zatímco v Rakousku prošel tento stavební druh zajímavým vývojem. Z vystavěných příkladů se můžeme poučit a inspirovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten