Publikace

Inspirační vlivy; Střízlivý a pestrý

Ing. Daniel Brachtl

Architekti i investoři jsou vystavováni společenskému i mediálnímu tlaku. Jak formuje tento současný fenomén výstavbu rodinných domů? S jakými společenskými otázkami se musí vyrovnávat architekti a jakým otázkám a dilematům musí čelit investoři?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten