Publikace

Kniha se zabývá zkoumáním současných přístupů k městskému plánování, které se pohybují mezi snahami o důslednou kontrolu vývoje města a spontánním či neřízeným laissez-faire. Každá z pěti kapitol se věnuje jednomu tématu – možnosti město řídit, způsobu jeho organizace, měřítka, formy zásahů a plánování z hlediska času.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten