Publikace

Mozaika jako umělecký druh

Mgr. Veronika Vicherková

Článek představuje základní výtvarné principy a výtvarný jazy uměleckého druhu mozaiky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten