Publikace

Nález mobilního penězokazeckého vybavení na hradě Žampach (okres Ústí nad Orlicí)

Mgr. Miroslava Cejpová

Předběžná studie je věnována popisu terénní situace, okolnostem a historické souvislosti spojené s nálezem mobilního vybavení penězokazecké dílny na hradě Žampach ve východních Čechách. Mince falšoval kovář Jan se svými spolupracovníky mezi lety 1536 a 1539, v době, kdy byl hrad v zástavě, nevyužívaný a zpustlý. Při záchranném archeologickém výzkumu byly objeveny zlomky technické keramiky, kovové plíšky a struska. Technická keramika a plíšky byly podrobeny předběžným rozborům pomocí ručního rentgen-fluorescenčního spektrometru a elektronového mikroskopu s energiově-disperzním analyzátorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten