Publikace

Jan Vejrych: Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice

Mgr. Jan Uhlík, MBA

Kniha je věnována životním osudům a profesnímu dílu rodáka z Horní Branné u Jilemnice, architekta Jana Vejrycha (1856–1926). Text mapuje jeho tvorbu od prvních návrhů, které pocházejí z doby, kdy působil u Achille Wolfa, až k pozdním pracem z let těsně po vzniku samostatné Československé republiky. Všímá si rovněž interiérových návrhů tvořících nedílnou součást významných projektů. Publikace obsahuje chronologický přehled všech prací architekta, u nichž bylo možné provést jejich jednoznačnou lokalizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten