Publikace

Postavme si hmyzí hotel

Ing. arch. Veronika Kovářová

Návod na stavbu stabilního a funkčního domku pro hmyz na školní i soukromou zahradu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.