Publikace

Brožura Participace dětí a mládeže

Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D.

Zdůvodnění přínosů participace dětí a mládeže a představení brožury "jak na to".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.