Diplomové práce

Překonávání bariér: Východní hranice historického jádra Prahy

Bc. Zuzana Krmelová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá propojením bývalých pražských předměstí Žižkova a Karlína s Novým městem. Spojení je realizováno formou veřejných prostor – uzlů na styku pražských radiál s okruhem bývalých hradeb Nového města pražského. Současně je k fungování uzlů nutno dodefinovat uliční prostor radiál. Návrh zachovává stávající dopravní situaci a do území vstupuje vesměs nedestruktivními zásahy. Stává se tak startovním impulsem a nezbytným základem pro změny v sousedních rozvojových územích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.