Publikace

Nesamozřejmý zázrak. Střízlivý vhled do historie a současnosti vídeňského bydlení

Vídeňský program sociálního bydlení oslavil v loňském roce stoleté výročí. Jeho fond zahrnuje 220 000 obecních bytů a k tomu dalších 200 000 bytů, které vznikly s fi nanční podporou města. V nějaké formě městem subvencovaného bydlení tak žije více než 60 % obyvatel Vídně. Kontrolou takto velkého segmentu vídeňská radnice zásadním způsobem ovlivňuje veškeré myslitelné parametry bydlení: architektonický i prostorový standard, dopad staveb na životní prostředí, různorodost forem bydlení a pochopitelně a především také cenovou dostupnost. Program je kontinuální zejména díky stabilní politické reprezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.