Publikace

Ako napísať dizertáciu v odbore architektúra

Príručka o vedeckej práci v odbore architektúra. Metodológia vedy a jej disciplíny. Architektonický výskum. Dizertačná práca z architektúry. Metóda písania záverečnej práce. Praktické rady a odporúčania. Publikovanie vedeckého výsledku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.