Publikace

Publikace je volným pokračováním předešlých knih Prožívat architekturu a Humanistická role architektury. Zkoumá, jak lidé vnímají prostředí. Zabývá se potenciálem architektury a dalších uměleckých disciplín toto vnímání otevírat a prohlubovat. A hledá, jak dané znalosti využít pro tvorbu architektury. Úvahy v knize vycházejí z víry, že citlivost vnímání i umění komunikace je možné iniciovat a zdokonalovat. A že význam interpretace vnímání prostředí může spočívat právě ve zvyšování citlivosti člověka i společnosti. Stejně jako věří, že hledání společné řeči mezi prostředím a člověkem napomáhá i hledání jazyka dorozumění mezi člověkem a člověkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.