Publikace

Minimalistická architektura a její kořeny

Ing. arch. David Seidler

Příspěvek nastiňuje počátky minimalismu a inspiraci výtvarného směru minimalismu pro architekturu. Téma zaměřené na minimalistickou architekturu se dotýká také výtvarného umění, kde minimalismus jako směr začal. Nejde se vyhnout ani starším zdrojům inspirace minimalistické architektury jako je cisterciácká architektura dvanáctého století, kterou se mnoho současných architektů (především John Pawson a Tadao Ando) inspirovalo. Snahou článku je zmapovat minimalistickou architekturu v širším rámci, vysvětlit co vlastně minimalistická architektura je a čím je charakteristická. V článku je nastíněn rozpor mezi starším smýšlením minimalistů a novějšími odnožemi na pomezí umění a architektury i v samotné architektuře. Příspěvek se dotýká i více filosofičtěji zaměřené inspirace od japonských směrů Wabi-sabi a Zen budhismu po evropskou filozofii Descarta a Fenomenologii vnímání psanou Mauricem Merleau Pontym.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.