Lidé

Ing. arch. David Seidler

doktorand

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze obor Architektura a urbanismus. Pracoval v architektonických ateliérech v Praze a absolvoval pracovní stáž Erasmus+ v Rotterdamu. Zkušenosti získal s navrhováním veřejných prostorů, obytných staveb a s rekonstrukcemi historických budov. Rekonstrukcemi se zabýval i jako účastník týdenního pobytu v Turíně v rámci projektu Erasmus+ European energy auditor and renovator. Architektuře a urbanismu se věnuje tvorbou návrhů, fotografováním, kresbou a texty. Na Fakultě architektury pokračuje v doktorandském programu Architektura, teorie a tvorba. Ve svém výzkumu se zaměřuje na minimalismus ve výtvarném umění a architektuře, prolínání obou oblastí a dopadu architektonického směru na člověka. Na fakultě pořádá Univerzitu třetího věku reflektující aktuální témata vystavěného prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.