Publikace

Sanační omítky s alternativními pojivy

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Tato práce je zaměřena na vytvoření směsi podobných vlastností, jako jsou dnes komerčně vyráběné sanační systémy na bázi cementu. Konkrétně se jedná o vliv hydraulické přísady - metakaolinu jako přídavku k vápennému pojivu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten