Publikace

Vliv metakaolinu na vlastnosti vápenných omítek

V článku jsou určeny trvanlivostní vlastnosti inovativních vápenných omítek s přísadou metakaolinu, konkrétně se jedná o transportní parametry tepla, vody a vodní páry. Na základě provedených experimentů lze učinit závěr, že analyzované vápenometakaolinové omítky jsou vhodné pro použití při rekonstrukcích historických budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten