S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Multifunkční centrum s kavárnou

Jiří Novák

Anotace

Má práce se zabývá obnovou stájí s kočárovnou ve Svobodově pivovaru a novostavbou, která vzniká v severo-východní části areálu v prostoru bývalých garáží. Novostavba nabídne kavárnu s výstavním prostorem a galerijním patrem, kde se mohou konat svatební obřady, přednášky, nebo diskuze. Multifunkční centrum v bývalých stájích bude disponovat dvěma sály a společenským předprostorem s šatnou.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.