Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Die Baugestalt zweier unterschiedlichen Festen in Südböhmen um 1490 und ihr folgender Wandel zu den Alssagenmöglichkeiten der Bauforschung

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Die Baugestalt zweier unterschiedlichen Festen in Südböhmen um 1490 und ihr folgender Wandel zu den Alssagenmöglichkeiten der Bauforschung an dem Beispiel Cukštejn a Sudkův důl

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten