Publikace

Fenomén pražských pasáží ve světovém kontextu - Městský palác Lucerna a jeho možné inspirace

doc. Ing. Michaela Brožová

Příspěvek se zabývá novátorskými aspekty paláce Lucerna a sleduje příklady zahraničních podnětů - architektonických, konstrukčních, materiálových i provozních, jež mohly ovlivnit jeho návrh a realizaci. Lucerna je první pražskou moderní stavbou, která zahrnula do svého programu veřejnou pasáž, uplatnila ve světově unikátním řešení železobeton pro nosnou konstrukci a stala se významným společensko-kulturním centrem Prahy s nepřetržitou kontinuitou od doby svého vzniku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten