Publikace

Hustota a ekonomika města

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Metodika je určena pro řídící složky hlavního města Prahy či dalších obcí a měst v České republice. Vyčísluje běžné a kapitálové náklady na technickou infrastrukturu, veřejnou zeleň, osvětlení, ulice i chodníky a další základní statky spojené s jednotlivými typy urbanistických struktur.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten