V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Budějovická - návrh centrály velké bankovní instituce v kontextu rozvoje lokality

Bc. Tomáš Voborský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je navrhnout efektivnější uspořádání Budějovického náměstí, které bude vyhovovat všem místním aktérům včetně veřejnosti. Následně bude vybráno nejvhodnější místo v rámci lokality, kam navrhnu novou centrálu České spořitelny. Budovu, která bude reflektovat funkční kritéria společnosti a zároveň zohlední její identitu tak, aby nejenom sloužila ale i reprezentovala. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.