Publikace

Integrovaný návrh fasádních plášťů při dostavbě městského intravilánu

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Progresivní technická a konstrukční řešení jednotlivých kompletačních subsystémů vícepodlažních budov, které dotvářejí intravilán města,vycházejí především z nutnosti vytvořit optimální vnitřní prostředí, které je ovlivňováno nejen velkou řadou proměnlivých parametrů, a to vnějších i vnitřních. Návrh takovýchto systémů je proto komplexní systémovou úlohou s multidisciplinárním charakterem. Zejména se to týká fasádních plášťů tzv. vyšší generace, které jsou svou aktivní funkcí schopny reagovat na měnící se okrajové podmínky a pozitivně ovlivňovat vnitřní mikroklima budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten