Publikace

Stavební jednotka z plastu. Jedná se o cihlu z polyethylentereftalátu vyrobenou metodou vstřiko-vyfukování, stejnou, jakou se vyrábí PET lahve. Předlisek i víčka jsou standardizované výrobky, cihlu je tedy možné vyfouknout na lince pro zhotovování PET lahví. Cihla byla použita při výrobě sedátek PET(ch)air, která byla vystavena a užívána 5 měsíců v českém pavilonu na EXPO2015 v Miláně. Sedátka reprezentovala českou vědu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten