Lidé

Ing. arch. Šimon Prokop

Lektor: CAAD - Scripting, Lektor: Počítačové navrhování 3

Šimon Prokop vystudoval architekturu na ČVUT v Praze (2017) se zaměřením na generativní design a parametrické modelování. Ve své magisterské práci zkoumal průniky mezi architekturou a hudbou v kontextu skicování a hudební improvizace. Pracuje na inovaci výuky generativního designu na FA ČVUT a Archipu, příležitostně vede workshopy na dalších univerzitách jako FUA TUL v Liberci nebo FA VUT v Brně. Ve svém doktorandském výzkumu zkoumá generativní ambientní hudbu jako prostředek ke snížení hluku v prostorech. Spoluzaložil konzultantskou firmu Geometry Busters, která pomáhá architektonickým studiím i průmyslovým společnostem jako LEGO, Škoda auto, nebo třeba Preciosa se složitými geometrickými a optimalizačními úlohami. Je spoluzakladajícím členem neziskové výzkumné skupiny PET-MAT, která zkoumá využití plastového recyklátu v architektuře. Šimon je také jedním ze zakladatelů ArchiDAO, první decentralizované autonomní organizace pro architekty fungující na blockchain smart kontraktech, kde se zaměřuje na vývoj architektonických digitálních dvojčat a jejich využitelnost v metaversu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.